BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Title:
Marketing w Praktyce
Editor:
MARKETING W PRAKTYCE Media i Szkolenia. ul. Orzycka 8/137A, 02-695 Warszawa
redakcja@marketing.org.pl
http://www.marketing.org.pl/
ISSN:
1425-8315
Rating:
non-point

Marketing w Praktyce

1999