BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Title:
Materiały Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu. Katedra Usług
Editor:
Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. al. Niepodległości 10, 61-875 Poznań
wydawnictwo@ue.poznan.pl
ISSN:
1641-6465
Rating:
non-point

Materiały Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Poznaniu. Katedra Usług

Materiały Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu. Katedra Usług