BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Title:
Modern Management Review
Editor:
Politechnika Rzeszowska Wydział Zarządzania. al. Powstańców Warszawy 10, 35-959 Rzeszów
gost@prz.edu.pl
https://www.oficyna.portal.prz.edu.pl/pl/zeszyty-naukowe/modern-management-review/
ISSN:
2300-6366
eISSN:
2353-0758
Rating:
2013 - 8 2014 - 8 2015 - 11 2016 - 11 2017 - 11 2018 - 11 2019 - 20 2020 - 20 2021 - 20 2022 - 20 2023 - 40 2024 - 20