BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Title:
Nowoczesne Systemy Zarządzania
Editor:
Instytut Organizacji i Zarządzania Wydział Cybernetyki Wojskowa Akademia Techniczna. ul. gen. Witolda Urbanowicza 2, 00-908 Warszawa 49
wioletta.wereda@wat.edu.pl
http://nsz.wat.edu.pl/Archiwum
ISSN:
1896-9380
Rating:
2009 - 2 2010 - 2 2011 - 2 2012 - 3 2013 - 4 2014 - 4 2015 - 6 2016 - 6 2017 - 6 2018 - 6 2019 - 20 2020 - 20 2021 - 20 2022 - 20 2023 - 70 2024 - 20