BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Title:
Nauka i Gospodarka
Editor:
Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków
wydaw@uek.krakow.pl
http://janek.uek.krakow.pl/~wyd_ae/index.php?p=1
ISSN:
2080-1092
Rating:
non-point