BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Title:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Nauki o Zarządzaniu
Editor:
Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. 53-343 Wrocław ul. Komandorska 118/120
wydaw@ue.wroc.pl
http://www.wydawnictwo.ue.wroc.pl/
ISSN:
2080-6000
Rating:
2012 - 8 2013 - 7 2014 - 7 2015 - 10 2016 - 10 2017 - 10 2018 - 10

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Nauki o Zarządzaniu