BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Title:
Nauka, Gospodarka, Społeczeństwo
Editor:
Wydawnictwo Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie. ul. Kawęczyńska 36, 03-772 Warszawa
wydawnictwo@mac.edu.pl
http://wsm.warszawa.pl/wydawnictwo/nauka-gospodarka-spoleczenstwo/
ISSN:
2082-6117
Rating:
2013 - 5 2014 - 5 2015 - 5 2016 - 5 2017 - 5 2018 - 5