BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Title:
Organizacje komercyjne i niekomercyjne wobec wzmożonej konkurencji i rosnących wymagań konsumentów
Editor:
Wyższa Szkoła Biznesu – National-Louis University in Nowy Sącz. ul. Zielona 27, 33-300 Nowy Sącz
jemi@wsb-nlu.edu.pl
http://konferencja.jemi.edu.pl/pl/monografie
Rating:
non-point

Organizacje Komercyjne i Niekomercyjne wobec Wzmożonej Konkurencji i Rosnących Wymagań Konsumentów

Business and Non-profit Organizations Facing Increased Competition and Growing Customers' Demands