BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Title:
Optimum : studia ekonomiczne
Editor:
Wydział Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu w Białymstoku. ul. Warszawska 63, 15-062 Białystok
optimum@uwb.edu.pl
http://optimum.uwb.edu.pl/?cat=3
ISSN:
1506-7637
Rating:
2007 - 4 2008 - 4 2009 - 4 2010 - 6 2011 - 6 2012 - 7 2013 - 8 2014 - 8 2015 - 10 2016 - 10 2017 - 10 2018 - 10 2019 - 20 2020 - 20

Optimum : Economic Studies