BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Tytuł
Penetrator
Personel
Personel i Zarządzanie
Perspectives of Innovations, Economics and Business Full text
Pieniądze i Więź
Polish Political Science Review Full text
Polish Sociological Review
Political Preferences Full text
Polityka
Polityka Energetyczna Full text
Polityka Gospodarcza
Polityka Społeczna Full text
Polska Regionów
Poradnik Handlowca
Praca i Zabezpieczenie Społeczne
Prace Doktorantów AE
Prace Doktorantów UE (prev. tit.: Prace Doktorantów AE)
Prace Geograficzne / Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego Full text
Prace Habilitacyjne / Akademia Ekonomiczna w Poznaniu (prev. tit.: Zeszyty Naukowe. Seria 2, Prace Habilitacyjne / Akademia Ekonomiczna w Poznaniu)
Prace i Materiały / Instytut Gospodarki Światowej
Prace i Materiały Instytut Gospodarki Krajów Rozwijających się / Szkoła Główna Handlowa
Prace i Materiały Instytutu Handlu Zagranicznego Uniwersytetu Gdańskiego Full text
Prace i Materiały Instytutu Rozwoju Gospodarczego / Szkoła Główna Handlowa (prev. tit.: Prace i Materiały Instytutu Rozwoju Gospodarczego / Szkoła Główna Planowania i Statystyki) Full text
Prace i Materiały Instytutu Rozwoju Gospodarczego / Szkoła Główna Planowania i Statystyki
Prace i Materiały Instytutu Studiów Międzynarodowych / Szkoła Główna Handlowa (prev. tit.: Prace i Materiały Instytut Gospodarki Krajów Rozwijających się / Szkoła Główna Handlowa)
Prace i Materiały. Teoria Ekonomii / Uniwersytet Gdański
Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego (prev. tit.: Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego. Zagadnienia Ekonomiki Przemysłu)
Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego. Zagadnienia Ekonomiki Przemysłu
Prace Instytutu Ekonometrii i Statystyki Uniwersytetu Łódzkiego. Seria B, Statystyka Społeczna i Ekonomiczna
Prace Instytutu Ekonometrii i Statystyki Uniwersytetu Łódzkiego. Seria D, Ekonometria Stosowana
Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG Full text
Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego Full text
Prace Komisji Nauk Ekonomicznych - Polska Akademia Nauk
Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach
Prace Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach (prev. tit.: Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach)
Prace Naukowe / Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu
Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Pragmata Tes Oikonomias (prev. tit.: Zeszyty Naukowe Instytutu Zarządzania i Marketingu Akademii im. Jana Długosza w Czestochowie. Pragmata Tes Oikonomias) Full text
Prace Naukowe Instytutu Nauk Ekonomiczno-Społecznych Politechniki Wrocławskiej. Studia i Materiały
Prace Naukowe Instytutu Organizacji i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
Prace Naukowe Instytutu Organizacji i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej. Monografie
Prace Naukowe Instytutu Organizacji i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej. Studia i Materiały
Prace Naukowe Młodych Ekonomistów Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu (prev. tit.: Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu) Full text
Prace Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości (prev. tit.: Zeszyty Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości) Full text
Prace Naukowe Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Rzeszowskiego. Monografie i Opracowania
Prace Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku
Prace Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości z siedzibą w Wałbrzychu (prev. tit.: Prace Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości) Full text
Prace z Wynalazczości i Ochrony Własności Intelektualnej - Uniwersytet Jagielloński
Prakseologia i Zarządzanie. Zeszyty Naukowe TNP Full text
Prawo Budżetowe Państwa i Samorządu Full text
Prawo i Gospodarka
Prawo i Podatki Unii Europejskiej w Praktyce
Prawo Unii Europejskiej
Problems of Agricultural Economics / Zagadnienia Ekonomiki Rolnej (prev. tit.: Zagadnienia Ekonomiki Rolnej) Full text
Problems of Economics and Law Full text
Problemy Drobnych Gospodarstw Rolnych Full text
Problemy Ekonomiki Transportu
Problemy Integracji Rolnictwa
Problemy Jakości
Problemy Polityki Społecznej. Studia i Dyskusje Full text
Problemy Prawne Handlu Zagranicznego / Uniwersytet Śląski
Problemy Rozwoju Budownictwa
Problemy Rozwoju Miast Full text
Problemy Rynku Nieruchomości : Biuletyn Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych Województwa Wielkopolskiego Full text
Problemy Transportu i Logistyki (prev. tit.: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Transportu i Logistyki) Full text
Problemy Turystyki
Problemy Zarządzania Full text
Procesy Transformacji w Polsce
Profit
Progress in Economic Sciences Full text
Prosopon. Europejskie Studia Społeczno-Humanistyczne Full text
Prywatyzacja
Przedsiębiorczość - Edukacja Full text
Przedsiębiorczość i Zarządzanie Full text
Przedsiębiorczość Międzynarodowa Full text
Przedsiębiorstwo i Region Full text
Przedsiębiorstwo we Współczesnej Gospodarce - teoria i praktyka Full text
Przegląd Ekonomiczny
Przegląd Europejski
Przegląd Kolejowy
Przegląd Komunikacyjny
Przegląd Nauk Ekonomicznych (prev. tit.: Studia Ekonomiczne Regionu Łódzkiego) Full text
Przegląd Nauk Stosowanych Full text
Przegląd Organizacji Full text
Przegląd Podatkowy
Przegląd Prawa Administracyjnego Full text
Przegląd Prawa Europejskiego
Przegląd Prawa Europejskiego i Międzynarodowego
Przegląd Prawa Handlowego
Przegląd Prawa Publicznego
Przegląd Prawniczy, Ekonomiczny i Społeczny Full text
Przegląd Prawno-Ekonomiczny Full text
Przegląd Przemysłowy
Przegląd Rządowy
Przegląd Statystyczny Full text
Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego
Przegląd Zachodni
Przemiany a Życie
Przestrzeń, Ekonomia, Społeczeństwo Full text
Przyszłość. Świat-Europa-Polska Full text
Psychologia Ekonomiczna Full text