BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Title:
Prakseologia i Zarządzanie. Zeszyty Naukowe TNP
Editor:
Towarzystwo Naukowe Prakseologii. ul. Madalińskiego 31/33 02-554 Warszawa
redaktor.nacz@zntnp.pl
http://www.zntnp.pl/
ISSN:
2449-8068
Rating:
2023 - 20

Prakseologia i Zarządzanie. Zeszyty Naukowe Towarzystwa Naukowego Prakseologii