BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Title:
Rocznik Naukowy Wydziału Zarządzania w Ciechanowie
Editor:
Wydawnictwo Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie. ul. Kawęczyńska 36, 03-772 Warszawa
dziekanat@wsmciechanow.edu.pl
http://www.wsmciechanow.edu.pl/rocznik-naukowy/
ISSN:
1897-4716
Rating:
2010 - 2 2011 - 2 2012 - 1 2013 - 2 2014 - 2 2015 - 7 2016 - 7 2017 - 7 2018 - 7