BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Title:
Roczniki Ekonomii i Zarządzania / Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
Editor:
Instytut Ekonomii i Zarządzania Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin
marek.ciesluk@tnkul.pl
https://ojs.tnkul.pl/index.php/reiz/issue/archive
ISSN:
2081-1837
Rating:
2010 - 6 2011 - 6 2012 - 1 2013 - 3 2014 - 3 2015 - 6 2016 - 6 2017 - 6 2018 - 6