BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Title:
Studia i Analizy - Fundacja Międzynarodowe Centrum Rozwoju Demokracji
Editor:
Fundacja Instytut Studiów Strategicznych. ul. Mikołajska 4, 31-027 Kraków
biuro@iss.krakow.pl
http://www.iss.krakow.pl/
Rating:
non-point

Studia i Analizy - Fundacja Międzynarodowe Centrum Rozwoju Demokracji