BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Title:
Studia Prawno-Ekonomiczne
Editor:
Łódzkie Towarzystwo Naukowe. ul. M.Skłodowskiej-Curie 11, 90-505 Łódź
biuro@ltn.lodz.pl
http://www.ltn.lodz.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=106&Itemid=69
ISSN:
0081-6841
Rating:
2007 - 4 2008 - 4 2009 - 4 2010 - 6 2011 - 6 2012 - 6 2013 - 7 2014 - 7 2015 - 12 2016 - 12 2017 - 12 2018 - 12 2019 - 40 2020 - 40 2021 - 40 2022 - 40