BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Title:
Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów / Szkoła Główna Handlowa
Editor:
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie – Oficyna Wydawnicza. al. Niepodległości 162, 02-554 Warszawa
wydawnictwo@sgh.waw.pl
http://kolegia.sgh.waw.pl/pl/KZiF/czasopisma/zeszyty_naukowe_studia_i_prace_kzif/Strony/Zeszyty_Naukowe-Studia_i_Prace_KZiF.aspx
ISSN:
1234-8872
Rating:
2007 - 6 2008 - 6 2009 - 6 2010 - 9 2011 - 9 2012 - 7 2013 - 6 2014 - 6 2015 - 12 2016 - 12 2017 - 12 2018 - 12 2019 - 40 2020 - 40 2021 - 40 2022 - 40 2023 - 40

Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów / Szkoła Główna Handlowa

Studies and Works of the Collegium of Management and Finance / Warsaw School of Economics