BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Title:
Studia Medioznawcze
Editor:
Instytut Dziennikarstwa UW. ul. Nowy Świat 69, 00-046 Warszawa
studiamedioznawcze@uw.edu.pl
https://studiamedioznawcze.eu
ISSN:
1641-0920
Rating:
2007 - 6 2008 - 6 2009 - 6 2010 - 9 2011 - 9 2012 - 7 2013 - 8 2014 - 8 2015 - 12 2016 - 12 2017 - 12 2018 - 12 2019 - 40 2020 - 40 2021 - 40 2022 - 40 2023 - 40 2024 - 40