BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Title:
Studia Obszarów Wiejskich
Editor:
Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN. ul. Twarda 51/55, 00-818 Warszawa
b.solon@twarda.pan.pl
https://www.igipz.pan.pl/studia-obszarow-wiejskich-spis.html
ISSN:
1642-4689
Rating:
2007 - 4 2008 - 4 2009 - 4 2010 - 6 2011 - 6 2012 - 6 2013 - 7 2014 - 7 2015 - 12 2016 - 12 2017 - 12 2018 - 12 2019 - 20 2020 - 20 2021 - 20 2022 - 20 2023 - 20 2024 - 20