BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Title:
Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości
Editor:
Towarzystwo Naukowe Nieruchomości. ul. Prawocheńskiego 15, 10-724 Olsztyn
ekretarz@tnn.org.pl
http://www.tnn.org.pl/
ISSN:
1733-2478
Rating:
2007 - 2 2008 - 2 2009 - 2 2010 - 6 2011 - 6 2012 - 7