BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Title:
Studia Doktorantów / Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Editor:
Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. ul. Powstańców Wielkopolskich 16, 61-895 Poznań
wydawnictwo@ue.poznan.pl
http://www.zn.ue.poznan.pl/
ISSN:
1895-9970
Rating:
non-point

Studia Doktorantów / Akademia Ekonomiczna w Poznaniu