BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Title:
Studia i Prace Wydziału Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Editor:
Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków
wydaw@uek.krakow.pl
http://janek.uek.krakow.pl/~wyd_ae/
ISSN:
1898-6323
Rating:
non-point

Studia i Prace Wydziału Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie