BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Title:
Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania / Uniwersytet Szczeciński
Editor:
Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytet Szczeciński. ul. Mickiewicza 64/66, 71-101 Szczecin
e-mail: krykb@wneiz.pl
http://www.wneiz.pl/sip
ISSN:
1899-2382
Rating:
non-point

Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania / Uniwersytet Szczeciński