BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Title:
Studia Prawnicze i Administracyjne
Editor:
Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie, Wydział Prawa i Administracji. ul. Kawęczyńska 36, 03-772 Warszawa
wydawnictwo@mac.edu.pl
http://www.kaweczynska.pl/index.php?Itemid=790
ISSN:
2081-8025
eISSN:
2449-9722
Rating:
2013 - 3 2014 - 3 2015 - 7 2016 - 7 2017 - 7 2018 - 7