BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Title:
Studia Oeconomica Posnaniensia
Editor:
Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. ul. Powstańców Wielkopolskich 16, 61-895 Poznań
wydawnictwo@ue.poznan.pl
ISSN:
2300-5254
eISSN:
2449-9099
Rating:
2013 - 6 2014 - 6 2015 - 10 2016 - 10 2017 - 10 2018 - 10