BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Title:
Społeczeństwo i Ekonomia
Editor:
Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. 53-345 Wrocław ul. Komandorska 118/120
http://spoleczenstwo.ue.wroc.pl/?lang=pl
ISSN:
2353-8937
Rating:
2014 - 6 2015 - 9 2016 - 9 2017 - 9 2018 - 9