BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Title:
Studia Informatica Pomerania
Editor:
Uniwersytet Szczeciński Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania. ul. Mickiewicza 64, 71-101 Szczecin
kazio@data.pl
https://wnus.edu.pl/si/pl/
ISSN:
2451-0424
eISSN:
2300-410X
Rating:
non-point