BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Title:
The Poznań University of Economics Review
Editor:
Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. al. Niepodległości 10, 61-875 Poznań
wydawnictwo@ue.poznan.pl
http://ebr.edu.pl/
ISSN:
1643-5877
Rating:
2007 - 4 2008 - 4 2009 - 4 2010 - 6 2011 - 6 2012 - 6 2013 - 7 2014 - 7 2017 - 7 2018 - 7