BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Title:
Toruńskie Studia Międzynarodowe
Editor:
Uniwersytet Mikołaja Kopernika. ul. Młodzieżowa 31a 87-100 Torun
tis@umk.pl
http://apcz.pl/czasopisma/index.php/TSM/
ISSN:
1689-8168
Rating:
non-point

Toruńskie Studia Międzynarodowe