BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Title:
Turystyka i Rozwój Regionalny
Editor:
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Wydział Nauk Ekonomicznych Katedra Ekonomiki Edukacji, Komunikowania i Doradztwa. ul. Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa
tirr@sggw.pl
https://www.we.sggw.pl/czasopisma/turystyka-i-rozwoj-regionalny/
ISSN:
2353-9178
Rating:
non-point