BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Title:
Wiadomości Ubezpieczeniowe
Editor:
Polska Izba Ubezpieczeń. ul. Wspólna 47/49, 00-684 Warszawa
wiad_ubezp@piu.org.pl
https://piu.org.pl/rodzaje_wydawnictw/wiadomosci-ubezpieczeniowe/
ISSN:
0137-7264
Rating:
2007 - 4 2008 - 4 2009 - 4 2010 - 6 2011 - 6 2012 - 6 2013 - 6 2014 - 6 2017 - 6 2018 - 6 2019 - 70 2020 - 70 2021 - 70 2022 - 70 2023 - 70