BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Title:
Współczesne Problemy Ekonomiczne
Editor:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. ul. Mickiewicza 66, 71-101 Szczecin
biurown@univ.szczecin.pl
https://wnus.edu.pl/wpe/pl/
ISSN:
2081-9579
Rating:
2012 - 2 2013 - 5 2014 - 5 2015 - 6 2016 - 6 2017 - 6 2018 - 6

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Współczesne Problemy Ekonomiczne. Globalizacja. Liberalizacja. Etyka