BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Title:
Współczesne Problemy Zarządzania
Editor:
Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu. ul. Czarnieckiego 16, 37-500 Jarosław
wydawnictwo@pwste.edu.pl
https://czasopisma.pwste.edu.pl/index.php/wpz/index
ISSN:
2720-1627
Rating:
2023 - 20

Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej w Jarosławiu. Współczesne problemy zarządzania