BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Title:
Zarządzanie i Marketing : prace naukowe Wydziału Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Editor:
Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie. ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków
Rating:
non-point

Zarządzanie i Marketing : prace naukowe Wydziału Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie