BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Title:
Journal of Manageent Challenges
Editor:
Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej. ul. Wólczańska 223, 90-924 Łódź
wyd.wzip@info.p.lodz.pl
https://zeszyty.wzip.p.lodz.pl/repozytorium/
ISSN:
0137-2599
Rating:
2009 - 2 2010 - 2 2011 - 2 2012 - 4 2013 - 3 2014 - 5 2015 - 6 2016 - 6 2017 - 6 2018 - 6

Journal of Management Challenges