BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Title:
Zeszyty Naukowe. Seria 1 / Akademia Ekonomiczna w Poznaniu
Editor:
Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. al. Niepodległości 10, 61-875 Poznań
wydawnictwo@ue.poznan.pl
ISSN:
0208-4902
Rating:
non-point

Zeszyty Naukowe. Seria 1 / Akademia Ekonomiczna w Poznaniu