BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Title:
Zeszyt Naukowy / Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego
Editor:
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Wydawnictwo UE. 1 Maja 50, 40-287 Katowice
wydawnictwo@ue.katowice.pl
http://www.ue.katowice.pl/jednostki/wydawnictwo/o-wydawnictwie.html
ISSN:
0208-7480
Rating:
non-point