BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Title:
Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej im. H. Kołłątaja w Krakowie
Editor:
Wydawnictwo Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. al. 29 Listopada 46, 31-425 Kraków
wydawnictwo@ur.krakow.pl
https://wydawnictwo.ur.krakow.pl/index.php/pl/
ISSN:
0239-9342
Rating:
non-point

Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej im. H. Kołłątaja w Krakowie