BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Title:
Zeszyty Naukowe / Polska Akademia Nauk. Komitet Naukowy przy Prezydium PAN "Człowiek i Środowisko"
Editor:
Polska Akademia Nauk. Komitet przy Prezydium PAN "Człowiek i Środowisko"
ISSN:
0860-8296
Rating:
non-point

Zeszyty Naukowe / Polska Akademia Nauk. Komitet Naukowy przy Prezydium PAN "Człowiek i Środowisko"