BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Title:
Zeszyty Naukowo-Techniczne Oddziału Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji w Krakowie. Monografie
Editor:
Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji. ul. Siostrzana 11, 30-804 Kraków
danuta.schwertner@sitkrp.org.pl
http://www.sitk.org.pl/zeszyty-naukowo-techniczne/
ISSN:
1231-9163
Rating:
non-point

Zeszyty Naukowo-Techniczne Oddziału Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji w Krakowie. Monografie