BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Title:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Folia Oeconomica Stetinensia
Editor:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. ul. Mickiewicza 64, 71-101 Szczecin
wnus@uoo.univ.szczecin.pl
http://www.versita.com/fos
ISSN:
1426-3491
Rating:
non-point

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Folia Oeconomica Stetinensia