BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Title:
Zeszyty Koniunktury w Gospodarce Polskiej. Prace i Materiały Instytutu Rozwoju Gospodarczego SGH
Editor:
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie – Oficyna Wydawnicza. Al. Niepodległości 162, 02-554 Warszawa
wydawnictwo@sgh.waw.pl
http://kolegia.sgh.waw.pl/pl/KAE/struktura/IRG/publikacje/Strony/zkwgp.aspx
ISSN:
1428-3255
Rating:
non-point