BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Title:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Prace Katedry Marketingu oraz Katedry Organizacji i Zarządzania
Editor:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. ul. Mickiewicza 66, 71-101 Szczecin
biurown@uoo.univ.szczecin.pl
ISSN:
1429-4176
Rating:
non-point