BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Title:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu
Editor:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. ul. Mickiewicza 66, 71-101 Szczecin
biurown@uoo.univ.szczecin.pl
http://www.wzieu.pl/?y=4502&yy=6592
ISSN:
1509-0507
Rating:
2009 - 4 2010 - 6 2011 - 6 2012 - 5 2013 - 6 2014 - 6 2015 - 9