BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Title:
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Poznaniu
Editor:
Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. al. Niepodległości 10, 61-875 Poznań
wydawnictwo@ue.poznan.pl
ISSN:
1641-2168
Rating:
2007 - 6 2008 - 6 2009 - 6