BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Title:
Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości
Editor:
Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Zarząd Główny. ul. Górnośląska 5, 00-443 Warszawa
sekretariat@skwp.pl
https://ztr.skwp.pl/resources/html/cms/MAINPAGE
ISSN:
1641-4381
Rating:
2007 - 6 2008 - 6 2009 - 6 2010 - 9 2011 - 9 2012 - 8 2013 - 8 2014 - 8 2015 - 15 2016 - 15 2017 - 15 2018 - 15 2019 - 20 2020 - 20 2021 - 20

Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości

(numer specjalny)