BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Title:
Zarządzanie Przedsiębiorstwem / Polskie Towarzystwo Zarządzania Produkcją
Editor:
Polskie Towarzystwo Zarządzania Produkcją. ul. Katowicka 65/5, 45-061 Opole
biuro@ptzp.org.pl
http://www.zp.ptzp.org.pl/
ISSN:
1643-4773
Rating:
2009 - 4 2010 - 6 2011 - 6 2012 - 6 2013 - 4 2014 - 4 2015 - 7 2016 - 7 2017 - 7 2018 - 7