BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Title:
Problemy Transportu i Logistyki
Editor:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. ul. Cukrowa 8, 71-004 Szczecin
wzieu@wzieu.pl
http://www.ptil.wzieu.pl/
ISSN:
1644-275X
eISSN:
2353-3005
Rating:
2009 - 4 2010 - 6 2011 - 6 2012 - 5 2013 - 8 2014 - 8 2015 - 10 2016 - 10 2017 - 10 2018 - 10