BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Title:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Zarządzanie i Marketing
ISSN:
1644-9134
Rating:
non-point

Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Zarządzanie i Marketing