BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Title:
Zdrowie Publiczne i Zarządzanie
Editor:
Instytut Zdrowia Publicznego WNZ UJ CM. ul. Grzegórzecka 20 31-531 Kraków
mxerys@cyf-kr.edu.pl
http://www.ejournals.eu/Zdrowie-Publiczne-i-Zarzadzanie/
ISSN:
1731-7398
eISSN:
2084-2627
Rating:
2009 - 4 2010 - 6 2011 - 6 2012 - 9 2013 - 8 2014 - 8 2015 - 11 2016 - 11 2017 - 11 2018 - 11