BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Title:
Zeszyty Naukowe Akademii Podlaskiej. Administracja i Zarządzanie
Editor:
Wydział Nauk Ekonomicznych i Prawnych, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach. ul. Bema 1, 08-110 Siedlce
zeszytynaukowe@uph.edu.pl
http://www.wnep.uph.edu.pl/zeszyty-naukowe
ISSN:
1896-5822
Rating:
non-point

Zeszyty Naukowe Akademii Podlaskiej. Administracja i Zarządzanie